Stampatorgs Ljunghed

 

Värdefull naturmiljö som var typisk för Västra Sveriges jordbrukslandskap fram till 1800-talets slut. Här finns hasselmus, fjärilar, blomflugor och steklar som besöker ljung och andra blommande växter. Tag med fika, kikare och lupp. 

Samling vid Gästgivaregatan kl 09.30.

 

17 augusti 2019 Lördag 10:00 Mark Mark Skog och naturvård

 

Värdefull naturmiljö som var typisk för Västra Sveriges jordbrukslandskap fram till 1800-talets slut. Här finns hasselmus, fjärilar, blomflugor och steklar som besöker ljung och andra blommande växter. Tag med fika, kikare och lupp. 

Samling vid Gästgivaregatan kl 09.30.