Start för studiecirkel, Naturreservat i Karlskogas närhet

Studiecirkel startar 10 april, Naturreservat i Karlskogas närhet.
Samling vid Sjöviksplan kl 9.00. Vi behöver ta egna bilar pga smittorisk av covid 19.
Föranmälan krävs.
Ansvariga: Terése och Harald Riddersand, 
                   tereseriddersand@gmail.com  072-467 01 08.
                   harald.riddersand@gmail.com  

10 april 2021 Lördag 09:00 - 14:00 Karlskoga Karlskoga Skog och naturvård

Studiecirkel startar 10 april, Naturreservat i Karlskogas närhet.
Samling vid Sjöviksplan kl 9.00. Vi behöver ta egna bilar pga smittorisk av covid 19.
Föranmälan krävs.
Ansvariga: Terése och Harald Riddersand, 
                   tereseriddersand@gmail.com  072-467 01 08.
                   harald.riddersand@gmail.com