Startmöte

Är du nyfiken på föreningens arbete, eller funderar på att engagera dig i någon av föreningens verksamheter? Då är du välkommen på Lunds Naturskyddsförenings startmöte för våren.

4 februari 2020 Tisdag 19:00 - 21:00 Lund Lund Klimat, energi, Jordbruk och mat, Skog och naturvård

Vid mötet berättar vi om hur föreningen arbetar, och presenterar våra arbetsgrupper som klimatgruppen, cykelgruppen, plangruppenoch gruppen för biologisk mångfald. Vi bjuder på fika! Mötet äger rum kl.19–21 i sal 7 på Studiefrämjandet, Fabriksgatan 2 (Sockerbruksområdet i Lund).