Startmöte för LNF

Är du nyfiken på föreningens arbete eller kanske vill engagera dig så är du välkommen
på vårt startmöte. Där presenterar vi våra arbetsgrupper som klimatgruppen,
cykelgruppen, plangruppen och gruppen för biologisk mångfald.

11 september 2018 Tisdag 19:00 - 21:00 Lund Lund Hållbar konsumtion, Klimat, energi, Jordbruk och mat, Skog och naturvård

Mötet äger rum på Naturskyddsföreningen i Skånes kansli, Nils Bjelkegatan 4 B in på gården.