Stormöte om nya Översiktsplanen

Presenteration av kommunen i Alceahuset i Fullmäktigesalen

21 mars 2017 Tisdag 17:30 - 19:00 österåker Österåker Klimat, energi och transporter

När den nya Översiktsplanen är klar år 2018 kommer den att visa hur våra politiker vill att Österåker ska utvecklas under kommande decennier: Hur många kommer att bo här? Hur kommer kommunikationerna att klaras? Var ska det byggas bostäder och arbetsplatser och affärer? Vilken natur och vilka odlingsbara marker sparas? Hur kommer vatten och avlopp att ha ordnats? Osv. Allt detta har stor betydelse för vår framtida miljö.

Kom och hör kommunens planerare berätta och ställ dina frågor direkt till dem! Efter mötet kommer vi att yttra oss till kommunen och då vill vi gärna höra dina synpunkter.