Sträckfågelräkning

Per och/eller Jon Håkansson väntar på oss vid Gråbo modell ygplats Backlanda, inte långt från Hjällsnäsviken.

17 september 2017 Söndag 07:00 - 10:00 Lerum Lerum Skog och naturvård

De berättar om vilka fåglar, som sträcker förbi mellan 07:00 och10:00.

Kläder efter väder och en värmande ka medtages.