Strömstare inventering

Sedan 2005 har vi räknat övervintrande strömstarar runt trakterna i Klippan och Söderåsen och traditionen följs nu upp för femtonde året i rad. Vi som deltar delar upp oss mellan olika vattendrag och återsamlas för redovisning cirka klockan 13.00 i Stenestad, med fika till självkostnadspris.
Samarrangemang med Naturskyddsföreningen Söderåsen.

Samling: Parkeringen vid Klippans järnvägsstation kl. 09.00. Kent tar upp anmälan till fikat vid samlingen.

1 februari 2020 Lördag 09:00 - 14:00 Klippan Klippanbygdens Natur Skog och naturvård

Sedan 2005 har vi räknat övervintrande strömstarar runt trakterna i Klippan och Söderåsen och traditionen följs nu upp för femtonde året i rad. Vi som deltar delar upp oss mellan olika vattendrag och återsamlas för redovisning cirka klockan 13.00 i Stenestad, med fika till självkostnadspris.
Samarrangemang med Naturskyddsföreningen Söderåsen.

Samling: Parkeringen vid Klippans järnvägsstation kl. 09.00. Kent tar upp anmälan till fikat vid samlingen.