Strömstareinventering

I ett samarrangemang med Naturskyddsföreningen Söderåsen gör vi en ny årlig inventer

3 februari 2018 Lördag 09:00 - 13:00 Klippan Klippanbygdens Natur Skog och naturvård

I ett samarrangemang med Naturskyddsföreningen Söderåsen gör vi en ny årlig inventering av strömstarepopulationen inom vår kommuns vattendrag. Vi inventerar till kl 13.00 och samlas därefter i Stenestad för genomgång och fika. Fikat beställes vid morgonsamlingen.
Samling vid järnvägsstationens parkering i Klippan kl 09.00