Studiebesök på den optiska sopsorteringsanläggningen på Kristinehed

 

18 mars 2020 Onsdag 10:00 - 12:00 Halmstad Halmstad Klimat, energi

 

Välkommen till ett nytt studiebesök på den nya optiska sopsorteringsanläggningen på Kristinehed. Studiebesöket sker nu under dagtid så att vi får se när anläggningen är igång. Vi får här en inblick i hur utsortering av avfall och hur hanteringen av de gröna påsarna för matavfall går till. HEM bjuder på kaffe och te. Följ HEM:s gröna skyltning mot optisk sortering (förbi den stora personalparkeringen).

 

Kontaktperson: Bo Hansson, 035 – 12 15 08, 073 - 580 12 33