Studiebesök på HEM:s optiska sopsorteringsanläggning INSTÄLLT PGA DET RÅDANDE CORONA-LÄGET

Välkommen till ett studiebesök på den optiska sopsorteringsanläggningen på Kristinehed. Vi får en inblick in hur utsortering av matavfall går till. Samling vid HEMs parkering, följ skyltning mot optisk sopanläggning.

6 november 2019 Onsdag 18:30 - 20:00 Halmstad Halmstad Klimat, energi

Välkommen till ett studiebesök på den optiska sopsorteringsanläggningen på Kristinehed. Vi får en inblick in hur utsortering av matavfall går till. Samling vid HEMs parkering, följ skyltning mot optisk sopanläggning.