Studiebesök på Kyrkbygård i Slättåkra

 

19 september 2020 Lördag 10:00 - 13:00 Halmstad Halmstad Jordbruk och mat

 

Välkommen till ett studiebesök på det ekologiska och KRAV-certifierade lantbruket Kyrkbygård i Slättåkra.  På gården strävar man efter ett lantbruk i balans med cirkulerande växtnäring och därför finns både växtodling och djurhållning (nötkreatur grisar och höns). Vallodling och ett kuperat beteslandskap dominerar, medan grönsaker och jordgubbar odlas på ett mindre område. På delar av markerna försöker man att efterlikna en savann med daglig cirkulation av nötkreatur eller höns och där det med jämna mellanrum är planterat fruktträd och nötbuskar.

På hemvägen kommer det finnas möjlighet att stanna till vid gårdsbutiken Slättåkra Närodlat för att köpa gården produkter.

 Samling på Arenahallens parkering för samåkning kl. 09.15

   Kontaktperson: Bo Hansson, 035 – 12 15 08, 073 - 580 12 33