Studiecirkel om fåglar - träff 1

Studiecirkel om fåglar, främst för nybörjare

Vadare: Vi tittar efter vadare i Morfars hamn i Skillinge och/eller på andra lämpliga platser beroende på aktuella observationer.

Att tänka på: Ta med fågellitteratur, kikare och lämpliga kläder beroende på väder.

Anmälan: Anmäl ditt deltagande till någon av kontaktpersonerna.

Tid & plats för samling: Samåkning kl 10:00 från Stadsbibliotekets parkeing, Ystad.
(vi delar på körkostnaden, ca 20 kr/mil)

20 augusti 2017 Söndag 10:00 Skillinge Ystad Klimat, energi, Hav och vatten, Miljögifter, Skog och naturvård

Studiecirkel om fåglar, främst för nybörjare

Vadare: Vi tittar efter vadare i Morfars hamn i Skillinge och/eller på andra lämpliga platser beroende på aktuella observationer.

Att tänka på: Ta med fågellitteratur, kikare och lämpliga kläder beroende på väder.

Anmälan: Anmäl ditt deltagande till någon av kontaktpersonerna.

Tid & plats för samling: Samåkning kl 10:00 från Stadsbibliotekets parkeing, Ystad.
(vi delar på körkostnaden, ca 20 kr/mil)