Studiecirkel om våtmarker - Träff 1/5

Studiecirkel om våtmarker (träff 1 av 5) – vi undersöker livet i en damm

20 augusti 2017 Söndag 12:00 Ystad Klimat, energi och transporter, Hav och fiske, Miljögifter, Skog och naturvård

Studiecirkel om våtmarker (träff 1 av 5) – vi undersöker livet i en damm

Under 2017 startar sannolikt projektet ”Österlens sköna vattendrag”. Det syftar till att förbättra och förstärka arbetet med att uppnå god status enligt EU:s vattendirektiv i vattenförekomsterna inom vattenrådens avrinningsområde. Projektet utgör ett samarbete mellan kommuner och föreningar i sydöstra Skåne – Naturskyddsföreningen i Ystad inkluderat. Vi startar därför en studiecirkel om vattnets betydelse för jordbrukslandskapet – med fokus på våtmarker. Med mer kunskap blir vi bättre på att föra dialog med dem som har möjlighet att återskapa de ekologiskt värdefulla våtmarkerna. Vi kommer att hålla på mellan 2-3 timmar per gång. Första träffen: introduktion om vad våtmarker är för något (olika typer) och exkursion till närliggande dammar för att se vilka djur och växter vi träffar på. Håvar, luppar och mikroskop kommer att finas på plats. Sindre Magnusson är studiecirkelledare.

Att tänka på: Ta med stövlar (men bara denna gång). Det är bra om du anmäler ditt intresse för studiecirkeln senast den 18/8. Anmälan sker per mail: zindres@live,se Inför varje möte skickas några artiklar/texter ut. Cirkelträffarna ger mer om du hinner läsa på innan.

Tid & plats för samling: 12.00, KFUM-huset, Regementet