Svampens dag i Surahammar

Lördagen ägnas åt svampplockning i fält, samling Stenhuset kl. 10:00 för samåkning ut i svampskogen, där vi plockar såväl matsvamp som andra spännande arter till söndagens utställning i Folkets Hus. Avslut ca 13:00. Medtag fika!

31 augusti 2019 Lördag 10:00 - Söndag 14:00 Surahammar från Stenhuset Surahammar Skog och naturvård

Lördagen ägnas åt svampplockning i fält, samling Stenhuset kl. 10:00 för samåkning ut i svampskogen, där vi plockar såväl matsvamp som andra spännande arter till söndagens utställning i Folkets Hus. Avslut ca 13:00. Medtag fika!

Söndagen öppnar svamputställningen i Folkets Hus kl. 11:00 och beräknas pågå till kl. 14:00.  Samarrangemang med Svampkonsulenterna, Folkets Hus och Biblioteket.

Följ också information på vår hemsida  http://surahammar.naturskyddsforeningen.se