Svamputflykt

Vi plockar svamp och lär oss några arter.

Medtag svampkorg, kniv och fika!

7 september 2019 Lördag 10:00 Orsa Orsa Skog och naturvård

Samåkning från Willys parkering kl. 10:00.

Aktiviteten är ett samarrangemang med Studiefrämjandet.