Svarta Bergen-geologi, historia, kultur och natur

Lördagen den 30 juni kl. 09.00

Vi gör en heldagsresa till det nordöstra hörnet av
Skåne under ledning av professor Kent Larsson.
Målet är Hägghult och Svarta Bergen, där brytning
av svart diabas startade 1899 och fortgår än i dag.
Näringen erbjöd ett alternativ till emigration i mag-
ra tider. Vi besöker bl.a. naturmuseet där historiska
återblickar bjuds. Vi tittar också på de konstverk
skulpturerade av svart diabas som står utplacerade
i den karga och säregna miljön, samt beskådar det
enorma diabasbrottet.

30 juni 2018 Lördag 09:00 - 18:00 Simrishamn Österlen Skog och naturvård

Lördagen den 30 juni kl. 09.00

Vi gör en heldagsresa till det nordöstra hörnet av
Skåne under ledning av professor Kent Larsson.
Målet är Hägghult och Svarta Bergen, där brytning
av svart diabas startade 1899 och fortgår än i dag.
Näringen erbjöd ett alternativ till emigration i mag-
ra tider. Vi besöker bl.a. naturmuseet där historiska
återblickar bjuds. Vi tittar också på de konstverk
skulpturerade av svart diabas som står utplacerade
i den karga och säregna miljön, samt beskådar det
enorma diabasbrottet.

Du kan läsa mer om Svarta Bergen på webben;
http://www.svartabergen.se/  Förmodligen kommer
vi att samåka i buss, men detaljerna är inte spikade
vid programmes presstopp. Kolla vår facebook-sida
eller på hemsidan för uppdatering.

Resan kommer att ske till självkostnadspris. Föran-
mälan obligatorisk och bindande.Anmäl dig till
Margareta (via e-post till margareta.wiren@spray.
se eller via telefon 0414-13115) senast den 31 maj.