Tema: Skog

Charlotta Erefurberättar om SLU:s verksamhet i Vindeln och om hyggesfritt skogsbruk.

 Vi håller till i Kulturverkstan', ABF:s lokal.

Varmt välkomna!

21 oktober 2019 Måndag 18:00 - 20:00 Vindeln Vindeln Skog och naturvård

Charlotta Erefurberättar om SLU:s verksamhet i Vindeln och om hyggesfritt skogsbruk.

 Vi håller till i Kulturverkstan', ABF:s lokal.

Varmt välkomna!