Tema Varg

Tema varg Torsdagen 18 oktober kl 18.30 Vargen – en gång talrik i Sverige, sedan utrotad och nu återkommen och skyddad av svensk och EU-lagstiftning, är i dag en komplex och kontroversiell fråga. Känslorna svallar mellan tro, tyckande och vetande. Ett spännande och intressant inslag i miljön, oro, ängslan, hat och ilska är några av de facetter vi möter. Behövs den, hur farlig är den, vad kostar den samhället? Dess predation på rådjur, älg och tamboskap samt angrepp på både jakthundar och sällskapshundar bidrar inte direkt till dess popularitet.

18 oktober 2018 Torsdag 18:30 - 21:00 vaxholm Vaxholm Skog och naturvård

Tema varg Torsdagen 18 oktober kl 18.30 Vargen – en gång talrik i Sverige, sedan utrotad och nu återkommen och skyddad av svensk och EU-lagstiftning, är i dag en komplex och kontroversiell fråga. Känslorna svallar mellan tro, tyckande och vetande. Ett spännande och intressant inslag i miljön, oro, ängslan, hat och ilska är några av de facetter vi möter. Behövs den, hur farlig är den, vad kostar den samhället? Dess predation på rådjur, älg och tamboskap samt angrepp på både jakthundar och sällskapshundar bidrar inte direkt till dess popularitet. Anders Bjärvall, tidigare kanslichef vid Naturskyddsföreningen och under 30 år rovdjursforskare och –handläggare vid Naturvårdsverket, ger oss bakgrunden till vargens status i Sverige i dag. Varg – varför? Efter föredraget frågor och diskussion. Begränsat antal deltagare. Föranmälan senast måndag 15/10 till Jörgen Bäckström 070-743 22 25.