Temakväll: Antropocen och klimatkris

12 november 2019 Tisdag 19:00 - 21:00 Österåker Österåker Klimat, energi

 

Plats:  Hörsalen i Tibble gymnasium, vid Täby centrum

 

Den snabba globala uppvärmningen är skapad av människan. Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid KTH, är inbjuden att föreläsa i detta ämne. Han är en flitig författare och skribent ofta med idéhistorisk och humanekologisk inriktning. Sedan 2018 är Sörlin en av åtta ledamöter i Klimatpolitiska rådet, ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan som ska granska och bedöma om regeringens politik leder till att uppsatta klimatmål kan nås.

 

Sverker Sörlin skrev nyligen boken Antropocen, en geologisk tidsålder orsakad av människans extrema och destruktiva utnyttjande av jordens resurser där användningen av fossila bränslen är en avgörande del.  Med sina djupgående kunskaper i miljöhistoria, sitt engagemang i klimatfrågan samt uppdrag i Klimatpolitiska rådet är Sverker Sörlin en betydelsefull person i vår nutid.  Kom och ta del av hans tankar om både då-, nu- och framtid! (Samarrangemang med Täbykretsen)