Terry Hartig föreläser om Naturens läkande kraft

2 oktober 2017 Måndag 19:00 Gävle Gävle Skog och naturvård

Naturens läkande kraft - vad säger vetenskapen?

Den allmänna kunskapen om naturens läkande kraft och att vistelse i naturen kan hjälpa vid bland annat stresshantering och mental återhämtning har fått vetenskapligt stöd. 
Med utgångspunkt i sin egen forskning kommer professor Terry Hartig att tala om naturens positiva inverkan på vår psykiska hälsa i dagens urbaniserade samhälle. Han kommer även att tala om de forskningsmässiga framstegen inom fältet och hur kunskapen tillämpas i praktiska beslut exempelvis vid stadsplanering. Terry Hartig är professor i miljöpsykologi vid Uppsala universitet. 
 
Föreläsningen hålls på Gävle stadsbibliotek 2 oktober kl. 19.00.