Tidiga vårblommor i Lund

I Lunds parker finns åtskilliga tidigblommande örter som förgyller vårdagarna. Vi går runt i några av Lunds parker och upplever vårblommorna. Vi börjar med att gå ner mot Stampelyckan och fortsätter upp i Sankt Jörgens park. Avslutningsvis tar vi en promenad i Botan.

7 april 2019 Söndag 10:00 Lund Lund Skog och naturvård

Samling kl 10 vid sydöstra infarten till Botan, mot Östervångsvägen. Ta med fika!