Tillväxt- vad är det och är det hållbart?

En samtalskväll ledd av Anders Borgelid. Anders har en fot i miljörörelsen och en i näringslivet och arbetar som regionchef på Sydsvenska Handelskammaren.                Lokal: Studiefrämjandet, V. Storgatan 51 H

OBS Anmälan nödvändig till  rune.s.jakobsen@gmail.com märk mailet "tillväxtsamtal". Frågor: 070-728 7974

5 mars 2020 Torsdag 18:00 Kristianstad Kristianstad Hållbar konsumtion

En samtalskväll ledd av Anders Borgelid. Anders har en fot i miljörörelsen och en i näringslivet och arbetar som regionchef på Sydsvenska Handelskammaren.                Lokal: Studiefrämjandet, V. Storgatan 51 H

OBS Anmälan nödvändig till  rune.s.jakobsen@gmail.com märk mailet "tillväxtsamtal". Frågor: 070-728 7974