Tipspromenad i Lidköping, med fågeltema

Talgoxe, pilfink och gråsiska var de tre vinnande fåglarna vid 2019-års fågelräkning, Vinterfåglar inpå knuten. Nu är det snart tid att räkna fåglarna vid din matning, 30/1-3/2. I Ågårdsskogen nära Broholmskolans basplats finns en mycket välbesökt fågelmatning. Många arter samsas om maten och om du har tur kan du se både svartmes och stjärtmes. Medtag matsäck och kikare.

26 januari 2020 Söndag 11:00 Lidköping Lidköping Skog och naturvård

Talgoxe, pilfink och gråsiska var de tre vinnande fåglarna vid 2019-års fågelräkning, Vinterfåglar inpå knuten. Nu är det snart tid att räkna fåglarna vid din matning, 30/1-3/2. I Ågårdsskogen nära Broholmskolans basplats finns en mycket välbesökt fågelmatning. Många arter samsas om maten och om du har tur kan du se både svartmes och stjärtmes. Medtag matsäck och kikare.