Tisdag 22/10 Solelinstallationer och hållbara transporter

Omställningen till ett mer hållbart energisystem brådskar. Vilka åtgärder gör kommunen?

22 oktober 2019 Tisdag 18:30 Stenungsund Stenungsund Klimat, energi

Omställningen till ett mer hållbart energisystem brådskar. Vilka åtgärder gör kommunen? Vad behövs för att vi ska bli en hållbar kommun? Vilka stöd finns nu för installation av solel? Hur dyrt blir det? Hur ska vi i Stenungsund kunna bidra till målet att minska utsläpp av koldioxid från transportsektorn med 70% mellan 2010 och 2030. Fram till 2018 har vi minskat med 15% nationellt. Kommunens energirådgivare Petter Bergman informerar om installation av solceller och om hur vi kan göra transportsystemet mer hållbart.

Plats och tid: Fregatten lokal Fyren kl 18:30

Ansvarig: Eva Andersson, 070-215 25 88