Trehörningsskogen

Ta badbussen till Domarudden och följ med Margareta Lysell till en ”riktig” skog, opåverkad av ”modernt” skogsbruk. Här i det småbrutna mosaiklandskapet med tallbevuxna höjder, gammal granskog, stup, dalar, våtmarker och sjöar finns växter och djur som annars försvunnit från de ”granplantager” som så många gamla skogsmarker förvandlats till. Trehörningsskogens naturreservat hyser t ex fortfarande tjäder, järpe och tretåig hackspett samt en stor variation på träd i olika ålder.

12 augusti 2018 Söndag 10:30 - 14:00 Åkersberga Stockholm länsförbund Skog och naturvård

Ta badbussen till Domarudden och följ med Margareta Lysell till en ”riktig” skog, opåverkad av ”modernt” skogsbruk. Här i det småbrutna mosaiklandskapet med tallbevuxna höjder, gammal granskog, stup, dalar, våtmarker och sjöar finns växter och djur som annars försvunnit från de ”granplantager” som så många gamla skogsmarker förvandlats till. Trehörningsskogens naturreservat hyser t ex fortfarande tjäder, järpe och tretåig hackspett samt en stor variation på träd i olika ålder.

Samling kl 10.30 vid Domarudden (gratis badbuss kl 10.00 från Åkersberga station samma hållplats som för linje 635/623, badbussen går tillbaka kl 14.00 respektive 16.00). Ca 5-6 km, 3½ timmar

Att delta kostar 100 kr,  80 kr för medlem i Naturskyddsföreningen och under 18 år fritt. Vandringarna genomförs  i alla väder – ingen föranmälan behövs.
Ta med matsäck/fika och tänk på att ha ordentligt varma kläder.