Tretton runt bordet i Käppala?

Om allt går vägen kom­­mer Käppala­förbundets 11 medlemskommuner att bli 13. Efter en lång­dragen process har Mark- och miljödom­stolen beviljat Käppala reningsverk - ett av världens effektivaste reningsverk - tillstånd att få ta emot avloppsvatten från Österåker och Vaxholm, till stor glädje för alla som hoppas på en bättre vattenmiljö i berörda vatten­områden. Ännu är dock inte alla frågetecken uträtade.

16 oktober 2014 Torsdag 18:30 - 21:00 Vaxholm Vaxholm Hav och vatten

Om allt går vägen kom­­mer Käppala­förbundets 11 medlemskommuner att bli 13. Efter en lång­dragen process har Mark- och miljödom­stolen beviljat Käppala reningsverk - ett av världens effektivaste reningsverk - tillstånd att få ta emot avloppsvatten från Österåker och Vaxholm, till stor glädje för alla som hoppas på en bättre vattenmiljö i berörda vatten­områden. Ännu är dock inte alla frågetecken uträtade. Vi får en initierad information om Käppalaverket, dess organi­sation, funktion, kapacitet och överföringen av avloppsvatten från Vaxholm och Österåker från Per Manhem, VD Käppalaförbundet, Kristina Svinhufvud, avdelningschef Käppalaförbundet och Tomas Adolphson, vice VD Ros­lagsvatten. Avslutande frågestund med kaffe och dopp.
Lokal:Hamngatan 50