Ugglekväll vid Ekebacken Halleberg, Vargön

Vi tänder grillelden ungefär kl. 17.00 och klockan 18.00 börjar Håkan Nunstedt berätta om ugglor och sedan går vi iväg för att lyssna. 

Samåkning från Huvudnäsaulan, Östra plantaget kl.17.00

Ansvarig för programmet: Karl-Anders Odelius, 070-49365 71

22 mars 2019 Fredag 17:00 Vänersborg Vänersborg Skog och naturvård

Vi tänder grillelden ungefär kl. 17.00 och klockan 18.00 börjar Håkan Nunstedt berätta om ugglor och sedan går vi iväg för att lyssna. 

Samåkning från Huvudnäsaulan, Östra plantaget kl.17.00

Ansvarig för programmet: Karl-Anders Odelius, 070-49365 71