Umeå - Paneldebatt inför valet

Debatt inför kommunvalet 2018 om partienas inställning att bevara och utveckla miljön i vår kommun.

Kommunpolitiker ställs till svars om kommande satsningar för Umeås framtid: hur viktig är MILJÖN?

15 augusti 2018 Onsdag 18:30 - 20:00 Umeå Umeå Klimat, energi, Skog och naturvård

Debatt inför kommunvalet 2018 om partienas inställning att bevara och utveckla miljön i vår kommun.

Kommunpolitiker ställs till svars om kommande satsningar för Umeås framtid: hur viktig är MILJÖN?

Vill vi i Umeå ha den natur som finns eller blir det asfalt, höga hus och gräsmatta?
Hur satsas det på bättre kollektiv trafik, cykel- och vandringsleder, hur utvecklas biologisk mångfald och hur minskas miljöfarliga subventioner?

Arne Müller, journalist och författare, ställer skrapa frågor. Synpunkter och frågor från väljare välkomnas

i panelen:
Ulrik Berg (M)
Peder Westerberg (L)
Veronica Kerr (KD)
Jan Hägglund (AP)
Nils Seye Larsen (MP)
Åsa Bäckström (V)
Alexander Svartvatten (FI)

Vi väntar på svar från S, C och SD.