Uppstartsmöte för Artskyddsgruppen

Nu startar vi en artskyddsgrupp i Värmland.

8 april 2021 Torsdag 18:30 Digitalt Värmland länsförbund Skog och naturvård

Nu kör vi igång Naturskyddsföreningen i Värmlands Artskyddsgrupp! Boka in första mötet i kalendern.

Till att börja med fokuserar vi på Groddjur och fladdermöss, men andra artgrupper och idéer är också välkomna.

Anmälan