Utflykt i Säterdalen

Svampbioblitz

5 september 2020 Lördag 10:00 - 16:00 Säter Säter Skog och naturvård

 Samling vid infotavlorna Gruvplan nedfarten till folkparken kl 10.00.

Samarrangemang med Skogsriskan, Naturskyddsföreningarna i Säter och Borlänges kretsar och Studiefrämjandet i Södra Dalarna.