Utflykt till Motala ströms ravin, Ljungsbro

Vi åker till Motala ströms gamla strömfåra vid Cloetta i Ljungsbro som idag är naturreservat. Området har höga naturvärden med bl.a. flera värdefulla och rödlistade arter bland fåglar, fladdermöss, blötdjur, mossor, lavar och svampar. Första anhalt blir Jakobslund med många kulturminnen från vattenfallens tid. Vi blir guidade av Åke Wester – en eldsjäl i fråga om natur och miljö!

Samling: hos Karin Frisell, Perenner på bakgården, Offerbyvägen 29, kl.13 för vidare samåkning från Motala.

Ansvarig: Karin Frisell 070-776 00 22

 

7 juni 2020 Söndag 13:00 Motala Motala Hav och vatten, Skog och naturvård

Vi åker till Motala ströms gamla strömfåra vid Cloetta i Ljungsbro som idag är naturreservat. Området har höga naturvärden med bl.a. flera värdefulla och rödlistade arter bland fåglar, fladdermöss, blötdjur, mossor, lavar och svampar. Första anhalt blir Jakobslund med många kulturminnen från vattenfallens tid. Vi blir guidade av Åke Wester – en eldsjäl i fråga om natur och miljö!

Samling: hos Karin Frisell, Perenner på bakgården, Offerbyvägen 29, kl.13 för vidare samåkning från Motala.

Ansvarig: Karin Frisell 070-776 00 22