Utflykt till Skillingaryds skjutfält

Tid och plats: lördag 19 maj, samåkning från Stadshusets P-plats, Värnamo kl. 8.30

Dan Damberg guidar oss på Skillingaryds skjutfält som på grund av sin långa historia som militär övningsplats erbjuder intressanta naturupplevelser. Den särpräglade naturen består av ljunghedar som uppkommit genom bränder och skog med sönderskjutna döda träd. Medtag fika. Begränsat antal platser, anmälan senast 16 maj.

Kontaktperson: Peter Thorén, 070-6766961

19 maj 2018 Lördag 08:30 Värnamo Värnamo Skog och naturvård

Tid och plats: lördag 19 maj, samåkning från Stadshusets P-plats, Värnamo kl. 8.30

Dan Damberg guidar oss på Skillingaryds skjutfält som på grund av sin långa historia som militär övningsplats erbjuder intressanta naturupplevelser. Den särpräglade naturen består av ljunghedar som uppkommit genom bränder och skog med sönderskjutna döda träd. Medtag fika. Begränsat antal platser, anmälan senast 16 maj.

Kontaktperson: Peter Thorén, 070-6766961