Utflykt till Stadsodlingen på Närjeholme

Vi får en guidad tur på cirka en timme bland blommor och grönsaker.

22 augusti 2019 Torsdag 10:00 Eskilstuna Eskilstuna Hållbar konsumtion, Jordbruk och mat

Möjlighet finns att köpa ekologiskt odlade grönsaker.

Samlingsplats: Kungsgatan 100 vid Hällberga Bilservice.