Vad betyder EU-valet för klimat, biologisk mångfald & demokrati?

Hur vill de svenska partierna använda EU för att möta de akuta miljöutmaningarna? Valet till EU-parlamentet den 26 maj 2019 är ett avgörande val för miljöpolitiken. De pågående klimatförändringarna och den snabba utarmningen av biologisk mångfald ställer höga krav på EU:s miljöpolitik. Upp till 80 procent av medlemsstaternas nationella miljölagstiftning påverkas av beslut på EU-nivå. Den 12 april arrangerar Världsnaturfonden WWF och Naturskyddsföreningen en gemensam EU-debatt inför EU-valet.

12 april 2019 Fredag 08:30 - 10:00 Stockholm Naturskyddsföreningen riks Klimat, energi

De senaste decennierna har EU varit en nyckelspelare i den internationella klimatpolitiken och i globala överenskommelser om den biologiska mångfalden. Samtidigt kommer en betydande del av världens utsläpp från just EU-länderna och den europeiska konsumtionen och produktionen sätter stort tryck på ekosystemen både i EU och andra delar av världen. För att nå nödvändiga klimatmål och minska hoten mot den biologiska mångfalden räcker det inte med nationell politik: EU spelar en avgörande roll. 

I vilken riktning vill partierna styra EU:s klimatpolitik för att nå Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till max 1,5 grader? Vilka styrmedel är viktigast för att nå dit?

Jordbruket, fisket och skyddet av värdefull natur – det är några av de politikområden som påverkar den biologiska mångfalden i Europa. Hur vill partierna säkra att den biologiska mångfalden främjas och skyddas? 

I flera länder i Europa begränsas nu civilsamhällets demokratiska utrymme och rättssäkerheten hotas. Hur påverkar det miljöpolitikens innehåll och ambitionsnivå, och förutsättningarna för att genomföra politiken? 

Anmälan

Anmälan kravs för att vara med. Anmäl dig senast 7 april här.

Plats

Filmstaden Sergel – Salong 5, Hötorget 3, Stockholm. 

 T-bana Hötorget. 

Debatten sänds live

För dig som inte har möjlighet att vara på plats sänds seminariet live. Sändningen kommer gå att ta del av i efterhand.

Paneldeltagare

Toppkandidater från de nio partier som idag är representerade i EU-parlamentet har bjudits in att medverka. Deltar gör:

- Jytte Guteland, Socialdemokraterna

- Maria Weimer, Liberalerna

- Fredrick Federley, Centerpartiet

- Malin Björk, Vänsterpartiet

- Joakim Månsson Bengtsson, Feministiskt Initiativ

- Liza-Maria Norlin, Kristdemokraterna

- Jakop Dalunde, Miljöpartiet

- Arba Kokalari, Moderaterna

- Martin Kinnunen, Sverigedemokraterna 

Moderatorer

- Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF

- Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen

- Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Frukost

Vegansk frukost serveras från kl. 08.00, samtalen inleds 8.30.