Vad händer med strandskyddet?

12 april 2021 Måndag 18:30 - 20:30 Digitalt Gävleborg länsförbund Hav och vatten, Miljörätt
  • Vad innebär strandskyddsutredningen?
  • Vilka frågor är aktuella i Gävleborg och Dalarna?
  • Åtgärder på olika nivåer – hur mycket vill du engagera dig?

Anmälan senast 10 april via https://shorturl.at/vGIS1

Medverkan av Mia Svedäng, sakkunnig sötvatten, Naturskyddsföreningens rikskansli.

Bakgrund

Miljödepartementet har skickat ut betänkande ”Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd SOU 2020:78” på remiss. Remissvar ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 3 maj 2021. Du hittar strandskyddsutredningen här.

Naturskyddsföreningen är mycket kritisk till utredningens förslag som vi befarar kommer att leda till att strandskyddet försvinner inom stora områden. Vi hoppas att många vill svara på remissen.

Föreningen tillsammans med flera andra miljö- och friluftsorganisationer fick in en debattartikel i SvD i samband med att strandskyddsutredningen presenterades strax före jul där vi sammanfattar vår kritik.

Här kan man hitta en del material om man vill arbeta med strandskyddsfrågan: https://naturvard.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/strandskydd/ (kräver inloggning)