Vad menas med hållbarhet? Paneldiskussion på Stadsbiblioteket

Hållbarhet är ett nytt modeord i diskussionen om miljö och klimat. Alla vill ha hållbarhet, men vad innebär egentligen begreppet? Menar alla samma sak eller menar man olika saker, och vad innebär i så fall detta? Tomas Björnsson leder en paneldiskussion med statsvetaren Roger Hildingsson och miljövetaren Johanna Alkan Olsson från Lunds universitet samt miljövetaren Magnus Johansson från Malmö universitet.

27 februari 2019 Onsdag 18:00 Lund Lund Klimat, energi

Diskussionen äger rum i Stadsbibliotekets atrium. Den börjar kl 18 och följs av en frågestund med möjlighet för publiken att diskutera med paneldeltagarna.