Vad ska vi ha samhället till? Birger Schlaug

10 februari 2021 Onsdag 18:30 Digitalt Gävleborg länsförbund Hållbar konsumtion

Digital föreläsning av Birger Schlaug, debattör och författare till boken ”Vad ska vi ha samhället till?”

Vi har nått dithän att gamla lösningar inte längre fungerar. 

Varje tidevarv har sina lösningar. Nästa steg i samhällets evolution är inte desamma som de steg som fört oss hit. Skuldberget växer, utsläpp av växthusgaser och skövlingen av naturresurser sätter spår som aldrig förr.  Vi lever i en tid av kriser. Klimatförändringar, sårbarhet och ökande klyftor hotar våra samhällen. Allt snabbare globala pengaflöden sägs ge oss trygghet, men erbjuder inget skydd när ekosystemen kollapsar runt omkring oss. 

Det ekonomiska systemet har nått vägs ände. Men för att nå verklig förändring måste vi också bryta med invanda tankemönster. Gamla ideal som tillväxt, arbetslinje och krigskultur måste ersättas med balans, livslinje och fredskultur. Vi behöver på allvar fundera på vad vi ska ha samhället till. Och därmed vad vi ska ha våra liv till. 

Några recensioner om boken: 

  • Oupphörligt intressant för en samhällsintresserad person, oavsett politisk bakgrund.
  • Glöm nutida politiska floskler, boken sprutar i stället ur sig visioner. 
  • Utifrån en rik och imponerande allmänbildning sätter han fingret på vår civilisations ömma punkter.

Anmälan senast 7 feb via https://shorturl.at/juwyR

Länk till föreläsningen mailas ut till anmälda senast 8 feb.

Läs mer på https://schlaug.blogspot.com/

Birger skriver så här:

Från tillväxt till utveckling!
Vi som vill utmana rådande system och strukturer, 
vi som tror på en fredlig kulturrevolution, 
vi som känner att någonting grundläggande blivit fel trots att så mycket blivit bättre,
vi som tror på gemensam säkerhet, inbördes hjälp och uthålligt samhälle,
vi som tror på självtillit som en möjlighet att möta världen utan rädsla,
vi som tror mer på livslinje än på arbetslinje,
vi som tror mer på människor i samverkan än på staten och kapitalet,
vi som känner att ekonomismen håller på att ta strupgrepp på framtiden, 
vi som vill ändra spelreglerna så att frihetlighet och rättfärdighet kan gå hand i hand inom de ramar som naturen sätter. 

Vi som tror på en utveckling bortom tillväxt- och konsumtionssamhället. 
Vi som vill vara med och skapa opinion för en djupare debatt om vart vi är på väg - och vart vi skulle kunna vara på väg om vi bara vågade. 
Vi som tror på omställning.
Vi som tror på omstart. 
Vi som tror på omtanke.

Vi är fler än de flesta av oss tror... 
Egentligen.

Jag är en av alla oss.