Vad växer i ängsmarkerna i Lännersta?

Vi börjar med att titta på floran i det planerade kulturreservatet Baggensstäket där den invasiva arten parksallat etablerat sig. Vandringen fortsätter till de fuktigare strandpartierna vid Lindängen och går vidare via ekbacken och slåtterängen vid Ångbåtsvägen fram till Midsommarängen vid Lännersta gård. Vi talar om hur faktorer som skötsel, ljus och markfuktighet kan påverka artrikedomen. Helena Klangemo, naturguide och biogeovetare från Naturskyddsföreningen i Stockholms län, guidar.

Ta med: matsäck och, om du har, lupp och kikare.

3 juni 2020 Onsdag 18:00 - 21:00 nacka Nacka Skog och naturvård

Vi börjar med att titta på floran i det planerade kulturreservatet Baggensstäket där den invasiva arten parksallat etablerat sig. Vandringen fortsätter till de fuktigare strandpartierna vid Lindängen och går vidare via ekbacken och slåtterängen vid Ångbåtsvägen fram till Midsommarängen vid Lännersta gård. Vi talar om hur faktorer som skötsel, ljus och markfuktighet kan påverka artrikedomen. Helena Klangemo, naturguide och biogeovetare från Naturskyddsföreningen i Stockholms län, guidar.

Ta med: matsäck och, om du har, lupp och kikare.

När: onsdagen den 3 juni kl 18:00-21:00

Samling: Vid parkeringen till Gammeluddshemmet, Gammeluddsvägen 51. Buss 414 från

Slussen / Orminge Centrum till busshållplats Ångbåtsvägen, promenad cirka 10 min.

Info: Kerstin Lundén 070-47 00 160, Ulla Brunö 070-54 66 672

Samarrangemang med Boo Miljö- och naturvänner och i samarbete med Studiefrämjandet.