Vägkanternas flora åter på agendan!

Nu hoppas vi på att växterna från vandringen i maj hunnit växa upp och att blommorna slagit ut.

18 juli 2020 Lördag 09:00 Örkelljunga Örkelljungabygdens natur Skog och naturvård

Nu hoppas vi på att växterna från vandringen i maj hunnit växa upp och att blommorna slagit ut. Vilka nya växter hittar vi denna gång och varför är det just dessa växter som finns här.
Samling: vid fd Netto kl 9.00
Ansvarig: Lars Schale (072-743 11 18) och Janne Johansson (070-435 81 02)