Vandring i Hedlandets naturreservat

Vi gör en vårvandring i Hedlandets naturreservat söder om Eskilstuna och bekantar oss med Sveaskogs nya utmärkning av vandringsleder i reservatet.

18 maj 2019 Lördag 09:00 Eskilstuna Eskilstuna Skog och naturvård

Vandringen kommer att starta vid Kolarkojan och passera några utsiktspunkter och kulturlämningar. Så småningom kommer vi till rastplatsen vid Hasbäckens mynning och går vägen tillbaka till Kolarkojan.

Samling 9.00 vid Studie främjandet och 9.30 vid norra infartsparkeringen till Hedlandets naturreservat.

Meddela Sten Ullerstad om du ansluter vid infartsparkeringen från Hållsta-hållet!

 

Naturskyddsföreningen har, tillsammans med andra föreningar, i flera år arbetat med att göra Hedlandets olika sevärdheter tillgängliga.

Gamla stigar har inventerats och röjts och utflyktsförslag med karta tagits fram.