Vandring i Måryds naturreservat

Biologen Leif Jonsson guidar oss i Måryd norr om Skryllegården och berättar om de effekter som stenbrytningen har haft på reservatets flora.

21 oktober 2017 Lördag 10:00 - 14:00 Lund Lund Skog och naturvård

Måryd är ett naturreservat som haft en intressant flora, men tyvärr har det sänkta grundvattnet gjort att flera sällsynta arter  försvunnit.

 Vi startar med buss 159 från Lund C kl. 10:00 och samlas vid hållplats Skryllegården kl. 10:34. Vi vandrar ca 3 kilometer i kuperad terräng och beräknar att ta bussen tillbaka till Lund C kl. 13:19 från Skrylle. Ta med varma kläder och fika.