Vandring i naturreservaten Drakamöllan och Kumlan

Vi vandrar i  kulturlandskapet läng Julebodaån. Goda chanser att se trädlärka , fältpioplärka och forsärla. Ledare: Jonas Fransson och Kenth Ljungberg. Samling naturum Vattenriket för samåkning.

 

22 april 2018 Söndag 09:00 Kristianstad Kristianstad Skog och naturvård

Vi vandrar i  kulturlandskapet läng Julebodaån. Goda chanser att se trädlärka , fältpioplärka och forsärla. Ledare: Jonas Fransson och Kenth Ljungberg. Samling naturum Vattenriket för samåkning.