Vandring längs Klammersbäck

Vi kommer att vandra ner mot havet för att sen följa Klammersbäck motströms.
Fokus kommer att ligga på vattenfrågor och vattenkvalitet. Vandringen är ett sam-
arbete med Leaderprojektet "Österlens sköna vattendrag". Valentina Zülfdorff, som
är projektledare för Vattenrådet, kommer att guida och informera . Vi ska också be-
kanta oss med djurlivet i ån.
Medarrangör: Tomelilla Naturskyddsförening
Samling för samåkning vid Röken i Simrishamn kl 9.30. Kör du direkt, så ta av

20 oktober 2018 Lördag 10:00 - 13:00 Simrishamn Österlen Hav och vatten

Vi kommer att vandra ner mot havet för att sen följa Klammersbäck motströms.
Fokus kommer att ligga på vattenfrågor och vattenkvalitet. Vandringen är ett sam-
arbete med Leaderprojektet "Österlens sköna vattendrag". Valentina Zülfdorff, som
är projektledare för Vattenrådet, kommer att guida och informera . Vi ska också be-
kanta oss med djurlivet i ån.
Medarrangör: Tomelilla Naturskyddsförening
Samling för samåkning vid Röken i Simrishamn kl 9.30. Kör du direkt, så ta av
från väg 9 på Klammersbäcksvägen och följ den ner till vägens slut. Vi börjar alltså
vandra från parkeringen väster om Vitemölla strandbackar  kl 10.00.
Medtag: Fika
Kontaktperson: Lena Olsson 0768-111343