Vandring med tema klimatförändringar

I början av maj har våren hunnit långt. Många flyttfåglar har kommit, och lövträden håller på att slå ut. Vad händer med det sinnrika samspelet mellan växter, fåglar och insekter när klimatet blir varmare och de vanliga tiderna för fortplantning och blomning förskjuts? Linda Birkedal är biolog och talar om dessa frågor under en vandring i Skrylleområdet.

5 maj 2019 Söndag 10:00 Lund Lund Klimat, energi, Skog och naturvård

Samling vid Naturum Skrylle kl 10.30 (man kan åka dit med buss från Lund C  kl 10). Buss tillbaka till Lund går 13.24 och 15.24. Samarrangemang mellan LNF och Naturum Skrylle.