Vandring på Kroppefjäll till Svingsjön

Vi går cirka 6 kilometer i medelsvår terräng, lätt kuperat.  
Ta med matsäck. Vi är tillbaka i Vänersborg på eftermiddagen.

OBS! Föranmälan till Thomas senast torsdag 17 sept.

Samling vid Huvudnäsaulan för gemensam avfärd kl 9.00. Vi är tillbaka i Vänersborg på eftermiddagen.

Ansvariga för program: Thomas Ögren, 073-345 66 63

19 september 2020 Lördag 09:00 Vänersborg Vänersborg Skog och naturvård

Vi går cirka 6 kilometer i medelsvår terräng, lätt kuperat.  
Ta med matsäck. Vi är tillbaka i Vänersborg på eftermiddagen.

OBS! Föranmälan till Thomas senast torsdag 17 sept.

Samling vid Huvudnäsaulan för gemensam avfärd kl 9.00. Vi är tillbaka i Vänersborg på eftermiddagen.

Ansvariga för program: Thomas Ögren, 073-345 66 63

Coronahänsyn: Har du förkylnings-/corona-symptom av något slag eller inte känner dig frisk ska du stanna hemma enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Känner du dig frisk är du hjärtligt välkommen att delta. Vi uppmanar dig att hålla avstånd till andra deltagare. Behöver du hosta ska du göra det i armvecket. Tänk på att tvätta händer och ansikte både före och efter vår träff. Var rädd om dig.