Vandring på Örby ängar

Naturreservatet Örby ängar ligger vid kusten söder om Helsingborg. Det består av artrika ängar och betesmarker, sandstrand, sumpskogar och dammar. Här finns växter som numera är sällsynta i Sverige, likaså många arter av insekter och fåglar. Helsingborgs kommunekolog Widar Narvelo guidar oss runt i området.

19 maj 2019 Söndag 09:15 Helsingborg Lund Skog och naturvård

Tåget från Lund till Helsingborg går 9.21. I Helsingborg byter vi till buss 218 som går 10.08 till hållplats Sundsgården. Samling utanför Sundsgårdens konferens ca 10.30. Det finns sedan flera förbindelser tillbaka till Lund att välja på.