Vandring på Sankt Hans backar

Sankt Hans backar var Lunds soptipp till 1960-talet och gjordes sedan om till ett kuperat rekreationsområde. Här tittar vi på växter i området samt diskuterar dess historia och skötsel.

19 juni 2019 Onsdag 18:00 Lund Lund Skog och naturvård

Vi träffas på Sliparebackens parkering kl. 18.00. Den ligger längst i sydväst på Sankt Hans backar. Man åker in från Norra Ringen strax öster om stambanan.