Vandring på Tio sjöars led

Vi vandrar i år till Svinsjöstugan österifrån genom att starta från Stenbäcken. Därifrån följer vi Bergslagsledens sträckning söderut till platsen där anslutningsleden börjar och går därifrån till Svinsjöstugan.

2 september 2017 Lördag 09:00 - 16:00 Karlskoga Skog och naturvård

..och dess fortsättning mot Bergslagsleden.

Vi följer de senaste årens tradition och genomför åter en förhöstvandring på Tio sjöars led. Med en liten förändring: Vi vandrar i år till Svinsjöstugan österifrån genom att starta från Stenbäcken. Därifrån följer vi Bergslagsledens sträckning söderut till platsen där Tio sjöars led ansluter och viker in på denna mot Svinsjöstugan.

 

Sträckan blir ungefär lika lång som i vanliga fall, cirka nio kilometer, men något mindre kuperad. Antalet sjöar som passeras den här sträckan är knappt hälften jämfört med vad som man går förbi när man startar från Karlskoga, men för övrigt erbjuder terrängen minst lika mycket intressant natur, lika många kulturminnen och förstås partier med hårt hävdad skog som sträckan som utgår från Karlskoga. Lillsjön, Storvreten och Storsjögångan är några fina pärlor längs stigen den här gången.

 

Den 28 januari, när detta skrivs, är inte allt kring logistiken klart, men vi ska ju bara vandra turen i en riktning. Vi hoppas därför att kommunen även i år kan erbjuda skjuts ut till Stenbäcken, men i annat fall kommer vi att använda egna bilar för transport.

 

Samling vid Sjöviksplan för samåkning kl. 09.00,

 

eller vid Svinsjöstugan kl. 09.30