Vandringsserie Sörmlandsleden Sträcka II

Följ med och upptäck Sörmlandsledens etapper som går igenom Haninge kommun och till Huddinge kommun. Tre söndagar går vi en etapp och njuter av skogen och upptäcker naturen som finns nära oss. Vandringarna kräver god kondition.

Sträcka 2: Handen (Rudansgård) – Paradiset, 11,5km        

Samling vid entrén i Handen (Rudans gård) klockan 10.00.

27 oktober 2019 Söndag 00:00 Haninge Haninge Skog och naturvård

Följ med och upptäck Sörmlandsledens etapper som går igenom Haninge kommun och till Huddinge kommun. Tre söndagar går vi en etapp och njuter av skogen och upptäcker naturen som finns nära oss. Vandringarna kräver god kondition.

Sträcka 2: Handen (Rudansgård) – Paradiset, 11,5km        

Samling vid entrén i Handen (Rudans gård) klockan 10.00.

Etapp 5 på Sörmlandsleden går genom ett större sammanhängande, myr- och sjörikt gran- och lövskogsområde med talrika tallhedsbevuxna hällmarksområden likt öar i ett skärgårdslandskap. Höjden över havet ökar något längs leden och kulminerar på Tornberget, 111 m ö h som vi ev. kommer att göra en avstickare till. Av djurlivet märks rådjur, älg och hare i skog och på fält, svanar, gäss och dykänder i sjö och ormvråk i skyn. Större hönsfåglar förekommer men hör ej till vanligheten.

För att ta sig tillbaka till civilisationen går SL- buss 709 till Huddinge station från Hållplats Bruket eller Ådran (närmare).

Upplysningar och anmälan till Marie Dokken