Vår gröna ekonomi – vilka är vägarna som tar oss dit?

10 november 2020 Tisdag 19:00 - 21:00 Dalarna Dalarna länsförbund Hållbar konsumtion, Jordbruk och mat

Vilka är de viktigaste verktygen som ska ta oss till ett hållbart samhälle? Vilka strategier har bäst potential och vilka åtgärder fungerar bäst i praktiken? Kommer en grön skatteväxling som uppmuntrar cirkulära produktions- och konsumtionsmönster få önskad effekt, eller behöver vi en samlande vision kring klimatutmaningen som inspirerar oss till att hitta nya och mer hållbara sätt att leva på?

Vad vi behöver göra för att skapa ett hållbart samhälle är väldiskuterat, men hur vi kommer dit är en fråga som sträcker sig över och mellan många olika kunskapsområden. Tillsammans med en panel av sakkunniga från olika delar av klimatfrågans många hörn försöker vi sammanfatta och diskutera vad som har mest betydelse för att åstadkomma en hållbar samhällsomvandling.

Medverkande:

Håkan Thörn , professor i sociologi vid Göteborgs universitet

David Kihlberg , klimatchef Naturskyddsföreningen

Pella Thiel , medgrundare av omställningsnätverket

Björn Wiman , kulturchef Dagens Nyheter

Det tredje av tre seminarier/webinarier om sambandet mellan ekonomi och ekologi som arrangeras i samverkan mellan Naturskyddsföreningen och Högskolan Dalarna. De tre seminarierna genomförs 22 september, 13 oktober och 10 november kl 19-21.

Deltagande är kostnadsfritt, på plats på Högskolan Dalarna i Falun eller digitalt via Zoom där man även kan delta i gruppdiskussioner med andra online-deltagare. Varje seminarium kommer att inledas med ett kort föredrag följt av en paneldiskussion med forskare och andra sakkunniga inbjudna från runtom i landet.

Läs mer på https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/var-grona-ekonomi/

Anmälan via https://shorturl.at/jmJ23 senast 5 dagar innan resp. seminarie.